Nano Bạc Haki 500ppm – Phòng ngừa nấm, vi khuẩn cho thủy sản, bể cá cảnh

⭐ NANO BẠC HAKI CAM KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG:
– CHẤT LƯỢNG: Sản xuất trên dây truyền kỹ thuật tiên tiến đã được kiểm định kỹ lưỡng, sẵn sàng hoàn tiền nếu không đem lại hiệu quả