Hiển thị ô chọn số lượng bên cạnh nút đặt mua ở WooCommerce

Ô nhập số lượng bên cạnh nút mua hàng ở WooCommerce Shop page trông như thế nào?

Đây là giao diện khi cho hiện thị ô nhập số lượng tại WooCommerce Shop page:

show quantities next to add to cart buttons woocommerce

Cách thực hiện

Bạn tiến hành chèn đoạn code này vào file functions.php của theme đang sử dụng:

 * Override loop template and show quantities next to add to cart buttons
 */
add_filter( 'woocommerce_loop_add_to_cart_link', 'quantity_inputs_for_woocommerce_loop_add_to_cart_link', 10, 2 );
function quantity_inputs_for_woocommerce_loop_add_to_cart_link( $html, $product ) {
	if ( $product && $product->is_type( 'simple' ) && $product->is_purchasable() && $product->is_in_stock() && ! $product->is_sold_individually() ) {
		$html = '<form action="' . esc_url( $product->add_to_cart_url() ) . '" class="cart" method="post" enctype="multipart/form-data">';
		$html .= woocommerce_quantity_input( array(), $product, false );
		$html .= '<button type="submit" class="button alt">' . esc_html( $product->add_to_cart_text() ) . '</button>';
		$html .= '</form>';
	}
	return $html;
}

Lưu ý

Nếu đang sử dụng theme flatsome thì bạn hãy chắc chắn rằng đã chọn hiển thị nút Add To Cart ở phần WooCommerce Shop

flatsome add to cart

Nguồn: lephonghau.com

*Copy về để đây. Sợ các trang kia sẽ sập lúc nào không hay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *